برچسب: چک کردن وضعیت سیستم در حالت safe mod و پاک کردن درایور قبلی کارت گرافیک از بخش control panel –

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape